Thông báo phát hành sản phẩm OCM RC11

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-06-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm OCM RC11.

Phiên bản này bổ sung tính năng Gửi tin nhắn Facebook hàng loạt / Báo cáo thời gian phản hồi tin nhắn bình luận

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản RC11
1. Web


STT JIRA Mô tả
1.CH sử dụng OCM bán online qua Facebook, QLCH/NV bán hàng online muốn gửi Messenger Facebook hàng loạt tới khách hàng để thông báo Hàng mới về/CTKM mà không phải mất công gửi cho từng người
2 .Báo cáo: Thời gian phản hồi Tin nhắn / Bình luận
3 .Bổ sung thông báo hệ thống đang bảo trì
4 . Đáp ứng lisence theo từng gói sản phẩm OCM
5 .Cải tiến hệ thống tách riêng API OCM gọi sang MSHOP

Trân trọng!
 
Top