Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R32

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-01-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R32.

Phiên bản này cập nhật biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo phiên bản hỗ trợ kê khai 3.8.1; Cập nhật báo cáo tài chính thông tư 200 theo hỗ trợ kê khai 3.8.1 đáp ứng nhu cầu nộp thuế; đồng thời đáp ứng nhu cầu hóa đơn điện tử khi chuyển thành hóa đơn giấy có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

R32

Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiêm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức và khi in phiếu chi thì lấy lên đươc thông tin số điện thoại của NCC để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp CP để có thể kiểm tra lại
Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc
Trân trọng!
 
Top