Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R6

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 23-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R6.

Thay đổi thông tin một số huyện/xã trên hệ thống. Xây dựng tool chuyển đổi dữ liệu cho tỉnh trong trường hợp có nhiều tên miền. Tích hợp công cụ MISAHealthCheck để kiểm tra tính sẵn sàng của các service kết nối đến dự án. Sửa các lỗi được phản ánh từ khánh hàng.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R6

Nghiệp vụ mới
1. Xây dựng tool chuyển đổi dữ liệu cho tỉnh trong trường hợp có nhiều tên miền
2 .Tích hợp công cụ MISAHealthCheck để kiểm tra trạng thái các ứng dụng ngoài sản phẩm

Nghiệp vụ thay đổi

1. CBTC muốn khai báo được tên xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cho đủ các thông tin về địa chỉ của cán bộ nhân viên trong hồ sơ
2.CBTC muốn ghi nhận được thông tin tên phường Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu cho đúng với hồ sơ gốc và địa bàn hành chính hiện thời
3.CBTC muốn ghi nhận được CBNV ở trong đơn vị là thuộc chính đơn vị hoặc thuộc phòng ban trực thuộc cho đúng với cơ cấu tổ chức thực tế

Trân trọng!
 
Top