Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R15

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-11-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R15.

Bổ sung công cụ đánh giá sự hài lòng của khách hàng
Cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trong hồ sơ CBNV
Khách hàng sẽ tải được mẫu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm định dạng PDF để ký điện tử

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R15

Nghiệp vụ mới

1 .Bổ sung công cụ đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Nghiệp vụ thay đổi

1 .CBTC muốn nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trong hồ sơ CBNV để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công

Tiện ích

1 .Khi tải mẫu đăng ký gia hạn trên phần mềm QLCB.VN, khách hàng sẽ tải được mẫu PDF để ký điện tử

Trân trọng!
 
Top