Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R12

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 25-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R12.

Bổ sung 8 mẫu báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV.
Cho phép các đơn vị theo dõi số lượng biên chế được giao qua từng năm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R12

Nghiệp vụ mới

1.Các đơn vị mong muốn ghi nhận và theo dõi được số lượng biên chế để nắm được tình hình thực hiện biên chế và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên
2. Đáp ứng báo cáo 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền địa phương (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
3. Đáp ứng báo cáo 0105.K/BNV-TCHC: Số ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
4. Đáp ứng báo cáo 0201.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
5. Đáp ứng báo cáo 0202.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
6. Đáp ứng báo cáo 0204.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
7. Đáp ứng báo cáo 0205.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
8. Đáp ứng báo cáo 0301.N/BNV-BC: Số lượng biên chế được giao (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
9. Đáp ứng báo cáo 0302.N/BNV-BC: Tỷ lệ thực hiện biên chế (Thông tư 03/2018/TT-BNV)

Nghiệp vụ thay đổi


1. Bổ sung thêm một số xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trên phần mềm QLCB.VN

Trân trọng!
 
Top