Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R6 (11-01-2021)

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 11-01-2021, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R6

- Bổ sung tính năng Sao chép thông tin TK hạch toán của các chứng từ, tự động sinh giấy kết chuyển đồng thời khi thu phí thi hành án, bổ sung Lý do nhập trên phiếu nhập kho,...
- Đáp ứng in mẫu:
  1. Cập nhật danh mục mã thống kê
  2. Đáp ứng in mẫu B01/BCTC-THA_Báo cáo tài chính
Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top