Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R36

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-03-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R36.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link bộ cài Android

1. Nghiệp vụ mới

1 .[Android][iOS][Tab Booking] Thay đổi rule hiển thị thông tin KM tại danh sách sân trên mobile và thêm danh sách Tee Time tốt nhất tại danh sách tee time
2 .[Android][iOS] CR_NF Sử dụng Firebase để log cách sử dụng ứng dụng của người dùng
3 .[Android][iOS][Timeline] Bổ sung mục Hình ảnh trong trang cá nhân của golfer
4 .[Android][iOS][Timeline] Tách phần cập nhật thông tin cá nhân ra ngoài phần thông tin Handicap
5 .[IOS] [Tab Booking] CR Bắt buộc golfer nhập thông tin thẻ tín dụng khi đặt sân để tăng tính tin cậy của đặt sân
6 .[iOS] CR_NF Tích hợp Firebase Crashlytics để log lỗi crash trên ứng dụng
7 .[Android][iOS] Tính năng mời golfer rating ứng dụng
8 .[Android][iOS][Tab More] Bổ sung màn hình thiết lập
Trân trọng!
 
Top