Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R6

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 21-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R6.

Cập nhật mức lương tối thiểu; Đáp ứng nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí; Cập nhật Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã theo (TT 343/2016/TT-BTC); và cập nhật 1 số biểu mẫu, chứng từ khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

* Tính năng mới:

1. Cho phép điều chỉnh được MLNS của kinh phí đã rút và kinh phí rút và chi.

2. Khi in Biểu số 110: Dự toán chi ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC) lấy lên được số liệu cột Đầu tư phát triển.

3. Cập nhật thông tin Số kho bạc duyệt thanh toán khi in Mẫu C2-03/NS Thông tư số 77/2017/TT-BTC.

4. Cập nhật công thức Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT có tính đến chứng từ điều chỉnh kinh phí khi rút tạm ứng và thanh toán tạm ứng ở các tiểu mục khác nhau.

5. Cập nhật công thức số dư tạm ứng trên C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng cộng được kết quả điều chỉnh kinh phí rút và chi.

6. Hiển thị chi tiết nội dung diễn giải của từng khoản tiền rút trên mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện (Thông tư 77).

7. Cập nhật Bảng đối chiếu thu ngân sách đặc thù khối xã (Đặc thù Tuy An - Phú Yên) khi xem và in theo khoảng thời gian nào thì lấy số liệu theo khoảng thời gian đó.

8. Cập nhật Nghị định 72/2018/NĐ-CP về quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2018

Trân trọng!
 
Top