Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R18 (07/08/2021)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-08-2021, Khối Dự án Hành chính sự nghiệp xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R18

Đáp ứng in báo cáo tài chính bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán. Đáp ứng lấy số dư đầu kỳ đúng khi tạo dữ liệu mới từ năm trước và lấy lại số dư đầu kỳ

Phiên bản mới có tính năng nổi bật sau:

Đáp ứng in mẫu số 20b, mẫu số 20d theo NĐ 11/2020/NĐ-CP về rút dự toán ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền. Cải tiến các nghiệp vụ sinh chứng từ thanh toán lương kết nối phần mềm Salagov, cùng nhiều tính năng khác

Bộ sản phẩm phát hành gồm có: 
Top