Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R16 (16/04/2021)

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-04-2021, Khối Dự án Hành chính sự nghiệp xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R16

Đáp ứng in báo cáo tài chính bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán. Đáp ứng lấy số dư đầu kỳ đúng khi tạo dữ liệu mới từ năm trước và lấy lại số dư đầu kỳ

Phiên bản mới có tính năng nổi bật sau:

- Đáp ứng lấy số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước sang đầu năm sau
- In Báo cáo tài chính bao gồm số liệu tháng chỉnh lý quyết toán và lên số năm trước khi dữ liệu liên năm
Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top