Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R13.1 (08/01/2020)

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 08-01-2020, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R13.1

Phiên bản mới phát triển file xml theo TT11 để xuất khẩu DVC, cải tiến in mẫu C2-03 dòng tạm ứng và dòng đề nghị thanh toán nếu cùng MLNS thì chỉ hiển thị thành 1 dòng

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài

Hướng dẫn sử dụng
 
Sửa lần cuối:
Top