Thể hiện trạng thái " Chưa sử dụng " tại danh mục vật tư

Lưu Việt Anh

New Member
Tôi muốn thể hiện các danh mục vật tư có trạng thái là chưa sửa dụng. Vì có nhiều vật tư tôi mới chỉ khai trong danh mục chứ chưa cho nhập kho mà trạng thái báo là đang sử dụng rồi. Như vậy gây khó khăn cho tôi trong việc không biết vật tư-linh kiện nào đã cho vào nhập kho.
misa.png
 
Top