Tạo dữ liệu song song

tamnt07

Member
Hi MISA,
Bên mình mới sử dụng phần mềm MISA, hiện tại mới nhập dữ liệu trên sổ thuế trong quý 4/2020. Giờ chuẩn bị sang 2021 bên mình muốn tạo thêm dữ liệu sổ quản trị nội bộ song song với sổ thuế thì làm thế nào nhỉ? Sang năm 2021 thì nhập song song cả 2 sổ.
Thank MISA,
 
Top