TÀI KHOẢN 154 - Sau khi em kết chuyển chi phí 621, 623, 627 về 154 rồi thì phải làm gì tiếp theo ạ?

Hai Dang 1

New Member
Xin chào m.n, Cho e hỏi e bên công ty xây dựng (thầu chính) sau khi em kết chuyển chi phí 621, 623, 627 về 154 rồi thì phải làm gì tiếp theo ạ?
*Có công trình xuất hóa đơn từng đợt, và có công trình xuất hóa đơn sau khi hoàn thành 100% ạ
 

Hai Dang 1

New Member
Cho e hỏi nếu cuối tháng, hoặc tới cuối năm vẫn chưa nghiệm thu công trình thì phải làm sao ạ?
vẫn treo ở tài khoản 154 hay kết chuyển đi đâu ạ?
 
Top