Sửa mẫu A4 thành mẫu A5

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Ví dụ cần in mẫu Đơn đặt hàng nhưng khi chọn mẫu không có (Mẫu A5)

Bước 1: SỬA MẪU
upload_2020-1-20_14-24-10.png


Anh/Chị chọn mẫu A4 rồi vào Sửa mẫu
upload_2020-1-20_14-24-43.pngNhấn đúp chuột vào lề của mẫu & sửa các thông tin như hình.
upload_2020-1-20_15-5-55.png


Sau khi chỉnh xong, có thể do mẫu dài nên sẽ bị nhảy thành 2 trang
upload_2020-1-20_15-7-53.png


Anh/Chị vào sửa mẫu, co nhỏ các ô, các nội dung ngắn lại để vừa trong 1 trang nếu muốn chỉ in trong 1 trang nhé.

Bước 2: IN MẪU
Vào In, Thiết lập máy in như hình dưới đây

 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top