SỬ DỤNG DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA 2 SỔ

Xin chào MISA. Hiện tại mình đang sử dụng Sổ tài chính và Sổ quản trị trên cùng 1 gói dữ liệu. Công ty mình có mong muốn: khi xóa 1 vật tư hàng hóa ở sổ quản trị thì bên sổ tài chính vẫn còn tồn tại vật tư này, và ngược lại. Cho mình hỏi MISA 2020 hiện tại có thể sử dụng được như vậy không? Mình cám ơn.
 

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Xin chào MISA. Hiện tại mình đang sử dụng Sổ tài chính và Sổ quản trị trên cùng 1 gói dữ liệu. Công ty mình có mong muốn: khi xóa 1 vật tư hàng hóa ở sổ quản trị thì bên sổ tài chính vẫn còn tồn tại vật tư này, và ngược lại. Cho mình hỏi MISA 2020 hiện tại có thể sử dụng được như vậy không? Mình cám ơn.
Chào chị
Bên mình xóa mã VTHH ạ?
 
Vậy là không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của công ty mình hả bạn. Mình yêu cầu phát triển riêng cho công ty mình được không?
 
Top