Số tồn khi lập biên bản kiểm kê và số tồn trên sổ chi tiết hàng hóa

Bùi Văn Đôi

New Member
Mình gặp phải vấn đề như sau:
- Khi nhập biên bản kiểm kê thì cộ số tồn theo sổ kế toán do phần mềm tự điền có sự sai lệch so với số tồn khi kết xuất sổ chi tiết vật tư hàng hóa. (Đã click nút lấy lại số tồn) Như vậy khi lập phiếu nhập + phiếu xuất sau kiểm kê sẽ cho ra kết quả không đúng. VÍ dụ chi tiết ở hai ảnh dưới đây:
Số tồn ở biên bản kiểm kê:
upload_2019-3-29_13-40-16.png

Số tồn trên sổ chi tiết:
upload_2019-3-29_15-2-8.png
 

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mình gặp phải vấn đề như sau:
- Khi nhập biên bản kiểm kê thì cộ số tồn theo sổ kế toán do phần mềm tự điền có sự sai lệch so với số tồn khi kết xuất sổ chi tiết vật tư hàng hóa. (Đã click nút lấy lại số tồn) Như vậy khi lập phiếu nhập + phiếu xuất sau kiểm kê sẽ cho ra kết quả không đúng. VÍ dụ chi tiết ở hai ảnh dưới đây:
Số tồn ở biên bản kiểm kê:
View attachment 6576
Số tồn trên sổ chi tiết:
View attachment 6578
Thưa anh,
Anh đang sử dụng pp tính giá xuất kho là phương pháp gì ạ? Có theo dõi hàng theo số lô và hạn sử dụng không ạ? Mặt hàng này chỉ có phát sinh ở 1 kho hay là nhiều kho khác nhau ạ?
Trân trọng cảm ơn!
 

Bùi Văn Đôi

New Member
Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kỳ
Trước đây mình không theo dõi hàng theo số lô và hạn. Kể từ lần kiểm kê này mình cập nhật thêm số lô và hạn sử dụng do vậy khi nhập biên bản kiểm kê với 1 mã hàng mình sẽ nhập 2 dòng:
- Dòng 1 không có lô, hạn và mình nhập số kiểm kê bằng 0 (để sau đó hệ thống lập phiếu xuất bỏ hết số hàng không có lô, hạn)
- Dòng 2 (hoặc 3, 4 ...) có lô, hạn với số lượng kiểm kê tương ứng (dĩ nhiên số tồn trên sổ là bằng 0 - sau đó hệ thống lập phiếu nhập có số lượng tương ứng để quản lý)
Trong ví dụ mình chụp ảnh trên thì mình để kiểm kê trên tất cả các kho, còn sổ chi tiết thì chỉ có tồn ở 1 kho, các kho khác không có phát sinh hoặc tồn.
 

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kỳ
Trước đây mình không theo dõi hàng theo số lô và hạn. Kể từ lần kiểm kê này mình cập nhật thêm số lô và hạn sử dụng do vậy khi nhập biên bản kiểm kê với 1 mã hàng mình sẽ nhập 2 dòng:
- Dòng 1 không có lô, hạn và mình nhập số kiểm kê bằng 0 (để sau đó hệ thống lập phiếu xuất bỏ hết số hàng không có lô, hạn)
- Dòng 2 (hoặc 3, 4 ...) có lô, hạn với số lượng kiểm kê tương ứng (dĩ nhiên số tồn trên sổ là bằng 0 - sau đó hệ thống lập phiếu nhập có số lượng tương ứng để quản lý)
Trong ví dụ mình chụp ảnh trên thì mình để kiểm kê trên tất cả các kho, còn sổ chi tiết thì chỉ có tồn ở 1 kho, các kho khác không có phát sinh hoặc tồn.
Thưa anh,
Anh cung cấp ultraview vào mail support@misa.com.vn, đính kèm link forum em kiểm tra thử nhé!
Trân trọng cảm ơn!
 
Top