Những vấn đề thường gặp mùa quyết toán Tuần 9 - MISA Mimosa

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.

Vấn đềLink hướng dẫn
Trích lập quỹ từ kinh phí tiết kiệm chi cuối nămhttps://helpmimosa2022.misa.vn/kb/trich-lap-quy-tu-nguon-nsnn-cap/
Làm thế nào để nhập chứng từ năm 2023?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/k...g-tu-cua-nam-moi-tren-du-lieu-hien-tai-khong/
Làm thế nào để sao chép chứng từ năm 2022 sang năm 2023?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-nhan-ban-chung-tu-nam-truoc-sang-nam-nay/
Ghi tăng, giảm, tính hao mòn TSCĐ trên phần mềm QLTS V2https://helpqlts.misa.vn/knowledge-base/tai-san/
Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính cơ quan về nhà làm tiếp thì làm thế nào?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/toi-muon-mang-du-lieu-sang-may-khac-lam-viec-thi-lam-nhu-the-nao/
Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/l...-hao-mon-tscd-tu-phan-mem-qlts-sang-mimosa-2/
Làm thế nào để mẫu C03/CCTT – Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính (TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình) khớp số liệu với B01/BCTChttps://helpmimosa2022.misa.vn/kb/l...h-va-tscd-huu-hinh-khop-so-lieu-voi-b01-bctc/
Các nghiệp vụ đặc thù với kho bạc (Thanh toán tạm ứng, điều chỉnh kinh phí)https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/cac-nghiep-vu-thuong-hoi-lien-quan-den-kho-bac/
S05-H: Bảng cân đối phát sinh số liệu chưa đúng thì làm thế nào?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/s05-bang-can-doi-phat-sinh/
04 bước hoàn thành báo cáo tài chínhhttps://helpmimosa2022.misa.vn/kb/cac-buoc-hoan-thanh-bcqt-nam/
Ghi tăng, giảm CCDC trên phần mềm QLTS V2https://helpqlts.misa.vn/knowledge-base/cong-cu-dung-cu/
Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ?https://qltshelp.misa.vn/knowledge-...ng-mimosa-thay-hach-toan-chua-dung-nghiep-vu/
Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính cho kho bạchttps://helpmimosa2022.misa.vn/kb/nop-bao-cao-cho-kho-bac/
Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68) trên báo cáo B01/BCTC khác với số dư Có TK 138, 332, 333, 334, 338, 348 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?https://helpmimosa2022.misa.vn/kb/v...so-du-co-tk-138-332-333-334-338-348-tren-s05/
Kiểm tra đối chiếu số liệu bộ báo cáo tài chínhhttps://helpmimosa2022.misa.vn/kb/bao-cao-tai-chinh/

Để hoàn thành báo cáo quyết toán cuối năm, mời Anh/Chị tham khảo:

1. Chương trình hỗ trợ quyết toán năm: https://mily.vn/quyettoanmimosa

2. Các câu hỏi thường gặp khi nhập liệu: https://mily.vn/cauhoithuonggapqtmimosa

3. Tham gia các buổi đào tạo/giải đáp qua Zoom hướng dẫn hoàn thành quyết toán năm: https://mily.vn/daotaomimosa1

Nếu chưa tham gia nhóm Cộng đồng hỗ trợ MISA để cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm TRONG THỜI GIAN QUYẾT TOÁN SẮP TỚI và được HỖ TRỢ MIỄN PHÍ bởi MISA và cộng đồng thành viên.
Link: https://www.facebook.com/groups/hotromimosa/

Sau khi tham gia nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm, Anh/Chị có thể đăng trực tiếp vào group để trao đổi, được hỗ trợ.

Mời Anh/Chị sử dụng kênh hỗ trợ CHAT TRỰC TUYẾN để được tư vấn hỗ trợ tại https://mily.vn/chatmimosa

Nhận tài liệu hàng tuần qua nhóm zalo: https://mily.vn/thongbaomimosa
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top