NHỜ MISA

đơn vị mình được cấp phát máy tính, trong danh sách bàn giao tài sản khai báo máy tính, các phần mềm, hệ quản trị CSDL tách riêng ra. thì khi khao báo vào phần mềm thì cộng cả vào được không?
 

Đính kèm

  • 395 KB Lượt xem: 108
  • 319.2 KB Lượt xem: 96
H

Hiền Vương - MISA

Guest
đơn vị mình được cấp phát máy tính, trong danh sách bàn giao tài sản khai báo máy tính, các phần mềm, hệ quản trị CSDL tách riêng ra. thì khi khao báo vào phần mềm thì cộng cả vào được không?
Thưa anh/chị
nếu đơn vị muốn theo dõi từng mã riêng thì khai báo riêng từng mã nếu muốn theo dõi chung trên trên 1 mã thì gộp lại để khai báo nhé
Trân trọng
 
Top