Nhập khẩu từ excel vào phần mềm misa

Em muốn nhập khẩu công nợ nhà cung cấp mà cứ bắt nhập tài khoản, nhờ misa hỗ trợ em vs ạ. Em cảm ơn ạ
Lỗi như ảnh ạ
 

Đính kèm

Top