NGÀY XUẤT KHO VÀ NGÀY XUẤT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

THỊ TÂM

Member
dạ ngày xuất là ngày hạch toán ạ chị chỉnh lại ngày hạch toán ạ! nếu là ngày khác nhau thì cần tách ra nhiều phiếu xuất ạ!
Vậy chỗ phiếu xuất nó cùng ngày với ngày xuất hóa đơn phải k ạ
Trường hợp em là hàng xuất rồi nhưng xuất hóa đơn sau ạ, E bên bán
1640149364951.png
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top