MISA SME.NET 2017 - CÁC BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trương Hạnh

Well-Known Member
MISA CHIA SẺ VỚI ANH/CHỊ KẾ TOÁN QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET

Bước 1: Anh/Chị sao lưu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây trong trường hợp anh/chị muốn phục hồi lại dữ liệu cũ để đối chiếu số liệu
Bước 2: Anh/chị thực hiện theo tài liệu hướng dẫn quyết toán trên MISA SME.NET 2017 Tại đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top