Lỗi khi tính giá xuất kho misa 2021

dạ có anh nhưng hồi giờ tính bình thường ak, đau có bị lỗi, thao tác tính giá kho không thành công nhưng mở lại phiếu bán hàng thì lại cập nhập giá vốn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top