Lỗi khi nâng cấp phần mềm Misa

btlankt

New Member
E chào cả nhà
E bị lỗi khi nâng cấp misa bamboo từ R12 lên R13 ạ. Sau khi nâng cấp phần mềm R13. R sao lưu dữ liệu thành công, tuy nhiên khi chuyển đổi dữ liệu cũ lên phiên bản mới thì bị báo đã gặp lỗi trong quá trình nâng cấp. E phải làm thế nào ạ. E xin cảm ơn, cuối năm rồi e phải nộp báo cáo gấp ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top