Lỗi ghi sổ chứng từ

kinhdoanh

New Member
K/G MISA;
tôi có thực hiện lắp ráp thành phầm để nhập kho các bước như sau:
1. Tạo hàng hóa thành phầm và định mức nguyên vật liệu
2. Lập lệnh lắp ráp
3. đến bước Lập PX để xuất kho linh kiện để lắp ráp, khi cất thì báo lỗi "Lỗi Ghi sổ chứng từ: Thiếu số chứng từ đối trừ, không thể ghi vào sổ kho Ghi sổ không thành công"
Nhờ MISA xem giúp lỗi của tôi là gì và cách khắc phục
tôi xin cảm ơn!
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Thưa Quý khách hàng
Phần mềm báo lỗi "Lỗi Ghi sổ chứng từ: Thiếu số chứng từ đối trừ, không thể ghi vào sổ kho Ghi sổ không thành công" khi cất chứng từ PXK do Quý khách đang dùng phương pháp Đích danh để tính giá xuất kho.
Quý khách bấm phím F8 để chọn đích danh đến chứng từ nhập kho muốn xuất, sau đó thực hiện cất PXK mới được ạ.
Trân trọng cảm ơn!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top