Lấy lại mẫu phiếu xuất kho

Hương2011

New Member
Mình muốn hỏi cách lấy lại mẫu phiếu xuất kho đã dùng.
Do mình tích nhầm lấy lại mẫu ngầm đinh nên mất mẫu cũ.
Mình cảm ơn.
 
Top