Làm thế nào để số tiền khi tính lương được làm tròn đến hàng trăm, làm tròn đến hàng nghìn ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Làm thế nào để số tiền khi tính lương được làm tròn đến hàng trăm, làm trong đến hàng nghìn ?

Trả lời: Để phần mềm tự động làm tròn số trên bảng lương, đơn vị vào Danh mục/Lương cán bộ/Quy định lương, thuế, bảo hiểm...

upload_2020-5-15_14-22-43.png


Tại đây đơn vị tích chọn giá trị muốn làm tròn theo nhu cầu cần theo dõi, làm tròn tới hàng trăm hoặc hàng nghìn.

upload_2020-5-15_14-30-32.png

Sau khi tích chọn xong đơn vị nhấn Đồng ý .
 

Đính kèm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top