Làm sao so sánh biểu đồ tồn kho giữa các năm?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Trên biểu đồ phân tích tồn kho có thể thực hiện so sánh số liệu giữa các năm ,tháng,quý, tuần

Thao tác : Trên giao diện tồn kho /chọn tham số/ lựa chọn thông kê theo năm ,tháng,quý, tuần theo mong muốn để xem biểu đồ phân tích tồn kho
 
Top