Kết nối API Cty HSC - Xin ID API

Hi anh Nam,

Hiện tại KH đang sử dụng AMIS KT cho CTY có MST 0311654573.
IT đang cần kết nối API vào nên cần xin mã ID API để kết nối.
Nhờ anh cung cấp giùm để em gửi chi IT bên phía KH ạ.

Cám ơn anh !
 
Top