Invalid Token

Ducnb

New Member
Dear AMIS Supporter

Mình thử test API thì chạy hàm Connect thành công, trả về token thành công. Nhưng khi chạy thử hàm Save thì báo lỗi Invalid Token.Đã thử nhiều lần vẫn lỗi.
Xin được trợ giúp.
Ngoài ra tài liệu ghiURL là apir/, nhưng báo lỗi 500, chuyển thành api/ thì báo invalid token.

Cảm ơn.
 

Đính kèm

Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Misa supporter

New Member
Dear Supporter
Mình không hiểu lắm là bạn cần Json save là cái gì, sorry mình newbie :)

Nội dung body của request thì mìnhđang paste nguyên ví dụ Input trong hướngdẫn.
Em đọc lỗi đang thấy access_token của anh đang lỗi
Anh check lại thông tin đăng nhập nhé hoặc đăng nhập lại để lấy access_token
Cụ thể như nào nhờ anh xem trong docs : https://actdocs.misa.vn/graph/ACTOpenAPIHelp.html#I.1

Thanks and regards
Misa support
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top