Hướng dẫn tùy chỉnh khổ giấy, tỷ lệ mẫu trên máy POS SUMI

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
1. Anh/chị thực hiện vào Tiện ích/Thiết lập máy in

upload_2020-7-17_14-43-46.png


2. Bấm vào máy in hóa đơn\Tùy hconj khổ giáy 58mm hay 80mm, Hóa đơn có dấu hay không dấu. Tỷ lệ mẫu in...
upload_2020-7-17_14-49-45.png
 
Top