Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm MISA SME.NET 2017

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ
Hướng dẫn thực hiện
Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần mềm MISA
Xem hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Đơn vị không theo dõi TSCĐ chi tiết trên phần mềm MISA

  • Cuối tháng, đơn vị hạch toán tổng chi phí khấu hao trên phần mềm MISA bằng cách Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Thêm. Hạch toán Nợ TK 6234, 6274, 6414, 6424/ Có TK 2141, 2142
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top