Hướng dẫn sửa, xóa tài sản

Trương Hạnh

Moderator
Thành viên BQT
Tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
 • Mục 1: Hướng dẫn sửa tài sản
 • Mục 2: Hướng dẫn xóa tài sản
Hướng dẫn:
1. Sửa tài sản

 • Để sửa thông tin chi tiết của tài sản, trên danh sách chọn tài sản cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng
  trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa
 • Tại màn hình Sửa tài sản, thay đổi các thông tin tài sản cần sửa
 • Chọn Cất và Thêm hoặc Cất và Đóng
 • Đối với tài sản đã có phát sinh ghi tăng, tính hao mòn, kiểm kê...phần mềm không cho phép sửa các thông tin về Loại tài sản, mã tài sản, Nguồn hình thành, Nguyên giá, thông tin hao mòn
  • Giải pháp: anh/chị xem hướng dẫn sau
   • Trường hợp 1: Xóa các chứng từ phát sinh liên quan trước bằng cách nhấp chuột vào tài sản\Lịch sử biến động\Xem\Xóa

   • Trường hợp 2: Nếu tài sản từ các năm trước đã lập báo cáo và không muốn thay đổi số liệu các năm cũ chỉ muốn thay đổi ở năm hiện tại anh/chị vào Đánh giá lại TSCĐ theo hướng dẫn Tại đây
2. Xóa tài sản
 • Khi đơn vị không có nhu cầu theo dõi tài sản, trên danh sách chọn tài sản cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng
  hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa
 • Xác nhận yêu cầu xóa tài sản trên hộp thoại thông báo.
 • Khi xóa các tài sản đã có phát sinh chứng từ liên quan hoặc đã có phát sinh gửi nhận báo cáo, phần mềm sẽ có cảnh báo, đồng thời cho phép NSD xem được các phát sinh liên quan của tài sản

 • Để xóa tài sản, nhấn Có. Nếu không muốn xóa tài sản đã chọn, nhấn Không. Để hủy toàn bộ lệnh xóa tài sản (trong trường hợp xóa nhiều tài sản cùng một lúc), nhấn Hủy bỏ hoặc nút
  để đóng câu thông báo.
 

Đính kèm

 • 11.1 KB Lượt xem: 228
 • 39.6 KB Lượt xem: 217
Sửa lần cuối:
Top