Hướng dẫn quy trình thanh toán lệnh chi

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Thuận, 15/6/18.

 1. Vấn đề: Hướng dẫn quy trình thanh toán lệnh chi

  Hướng dẫn 1: Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tạm ứng

  1. Nhận tạm ứng bằng lệnh chi tiền:
  + Vào Tiền gửi/ Thu tiền: N1121/3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi tạm ứng;
  + Cập nhật TK đồng thời: Nợ 01321, 01322: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi tạm ứng

  2. Rút tiền về chi tiêu bằng lệnh chi tiền tạm ứng:
  + Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi, hoặc Tiền mặt/ Chi tiền....: N611/112, 111....: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi tạm ứng
  + Đồng thời Nợ 3371/Có 5111,5112 , Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi tạm ứng

  3. Thanh toán tạm ứng bằng lệnh chi tiền: (Với nghiệp vụ này thì phần mềm chưa lập được bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng bằng lệnh chi nên vào chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán)
  + Vào chứng từ nghiệp vụ khác: Có 01321, 01322: số tiền thực tế thanh toán, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Thanh toán tạm ứng

  4. Giảm chi: Khoản chi sử dụng sai mục đích bị thu hồi lại
  Nợ TK 111,112/ C611, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Giảm chi - tạm ứng
  Đồng thời ghi nhận:
  Nợ 5111,5112/Có 3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi tạm ứng
  Có TK 01321, 01322 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi tạm ứng

  5. Nộp phục hồi:
  Nợ TK 3371/ Có TK 111, 112, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi tạm ứng
  Đồng thời ghi nhận: Nợ TK 01321, 01322 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi tạm ứng

  6. Nộp trả kho bạc:
  Nợ TK 3371/ Có TK 111, 112, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp trả tạm ứng
  Đồng thời ghi nhận: Nợ TK 01321, 01322 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp trả tạm ứng

  7. In báo cáo: S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi
  + Vào Báo cáo/ Kho bạc/ S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi

  Hướng dẫn 2: Nhận kinh phí bằng Lệnh chi thực chi

  1. Nhận thực chi bằng lệnh chi tiền:
  + Vào Tiền gửi/ Thu tiền: N1121/3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi thực chi;
  + Cập nhật TK đồng thời: Nợ 01221, 01222: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi thực chi

  2. Rút tiền về chi tiêu bằng lệnh chi tiền thực chi:
  + Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi, hoặc Tiền mặt/ Chi tiền....: N611/1121, 1111....: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nhận lệnh chi thực chi
  + Đồng thời Nợ 3371/Có 5111,5112, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Thực chi
  + Đồng thời Có 01221, 01222: Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Thực chi

  3. Giảm chi: Khoản chi sử dụng sai mục đích bị thu hồi lại
  Nợ TK 111,112/ C611, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Giảm chi - thực chi
  Đồng thời ghi nhận:
  Nợ 5111,5112/Có 3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi thực chi
  Có TK 01221, 01222 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi thực chi

  4. Nộp phục hồi:
  Nợ TK 3371, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi thực chi
  Có TK 111, 112, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi thực chi
  Đồng thời ghi nhận: Nợ TK 01221, 01222 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp phục hồi thực chi

  5. Nộp trả kho bạc:
  Nợ TK 3371/ Có TK 111, 112, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp trả thực chi
  Đồng thời ghi nhận: Nợ TK 01221, 01222 - ghi âm tiền, Cấp phát: lệnh chi, Nghiệp vụ: Nộp trả thực chi

  6. In báo cáo: S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi
  + Vào Báo cáo/ Kho bạc/ S104-H: Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi

  Chúc anh/chị thực hiện thành công!
   
  Last edited by a moderator: 8/10/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu 1/7/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn điều chỉnh kinh phí tạm ứng 19/5/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tự động gia hạn/cập nhật hạn sử dụng phần mềm Mimosa.NET 14/4/20
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn định khoản nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ 7/6/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán các quỹ tại đơn vị HCSN 21/3/19

Chia sẻ trang này