[Hướng dẫn] Phân quyền máy in để in trạm chủ

Khi in trên phần mềm mà in bằng một máy in kết nối từ máy khác mà bị báo lỗi như ảnh đính kèm (In word và excel vẫn được), thì anh/chị thực hiện các bước sau:
loi.jpg

Ở máy chủ cắm trực tiếp máy in
Bước 1: Tại máy chủ máy in, Mở Start - Run - gõ compmgmt.msc - Ok

1.JPG


Bước 2: Vào mục Local Users and Groups - Users - chuột phải vào khoảnh trắng - new user

1.1.JPG


Bước 3: Tạo 1 User tên là máy in - đặt password ví dụ là 123456789@Abc , và tích vào 2 mục như ảnh dưới - Create

2.JPGBước 4: Chuột phải vào User vừa tạo - chọn Properties
3.JPGBước 5: Chọn Add - Điền thông tin ở mục object name là Administrators - Check name - Ok - sau đó Ok tiếp!

4.JPG


Ở máy trạm đang kết nối đến máy in của máy chủ máy in

Bước 1: Mở control panel - User Accounts

5.JPG

Bước 2: Chọn mục Manage your credentials
6.JPG

Bước 3: Chon Windows Credentials - Add a Windows Credentials

7.JPGBước 4: Điền thông tin như sau:
- Internet or netword address: Tên hoặc địa chỉ IP máy chủ máy in
- User name/ password: Thông tin tài khoản đã tạo trên máy chủ ở các bước trên.
8.JPG
Sau đó tiến hành in lại trên phần mềm và chắc chắn rằng đã chọn đúng máy cần in!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Top