Hướng dẫn lấy thông tin máy chủ Email trên Microsoft Outlook

CHÚ Ý: MICROSOFT OUTLOOK LÀ TRÌNH ĐỂ DUYỆT MAIL NÊN KHI THIẾT LẬP PHẢI CHỌN NHÀ CUNG CẤP LÀ KHÁC
Bước 1
: Chọn File
1.JPG


Bước 2: Chọn Account Settings - Nếu KHÔNG CÓ mục Server Settings thì sẽ chọn như Ảnh (A), còn Nếu CÓ mục Server Settings thì chọn như Ảnh (B)
2.1.JPG


Bước 3:

- Trường hơp như Ảnh (A) ở Bước 2:


2.2.JPGMục Outgoing mail Server (SMTP) chính là máy chủ Mail cần điền trên phần mềm

2.3.JPG- Trường hợp như Ảnh (B) ở Bước 2:
Chọn Outgoing mail: Mục Server chính là Máy chủ Mail.
3.2.JPG


Phần thiết lập port (Cổng) outgoing thường có các port sau: 25 - no secure (không bảo mật), 465 - SSL , 587 - TLS
 
Sửa lần cuối:
Top