Hướng dẫn kiểm tra báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng không cập nhật giá vốn

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Tình huống: Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng không cập nhật giá vốn
upload_2020-7-17_15-1-21.png


=>> Tiền vốn trên báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng lấy theo thông tin giá vốn trên danh mục/thực đơn

Giá vốn của món ăn có thể cập nhật theo 2 trường hợp
TH1: Nếu Anh/chị kinh doanh mặt hàng ổn định, giá vốn ít thay đổi thì có thể trực tiếp gõ giá vốn vào trên danh mục thực đơn
upload_2020-7-17_15-3-58.png


TH 2: Nếu Anh/chị kinh doanh mặt hàng thay đổi giá vốn liên tục ví dụ như hải sản..thì Anh/chị có thể xem xét thiết lâp phần mềm tự cập nhật giá vốn theo đơn giá xuất của các NVL thành phần
(Vào thiết lập hệ thống/thiết lập chung/Mua hàng bán hàng để thiết lập như ảnh nhé)

upload_2020-7-17_15-6-1.png


Sau khi Anh/chị thiết lập xong phát sinh hóa đơn bán hàng thì giá vốn sẽ cập nhật cho các món ăn đó.

Trường hợp Anh/chị bán hàng xong rồi mới thiết lập giá vốn thì phần mềm không cập nhật giá vốn cho các hóa đơn trước đó


Trân trọng!
 
Top