Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm trên phần mềm MISA

admin

Administrator
Một số lỗi thường gặp
Biểu hiện: Chương trình thông báo Máy trạm không kết nối được với máy chủ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập.
 • Nguyên nhân 1 : Có thể do máy trạm đăng nhập máy chủ nhưng các thông tin như Tên máy chủ, Giao thức mạng, Cổng, Máy chủ SQL bị sai.
 • Cách khắc phục: Trên máy chủ Mở dữ liệu kế toán \ Nhấn Tùy chọn kiểm tra các thông tin Giao thức mạng, Cổng, Máy chủ SQL so sánh các thông tin này với thông tin trên máy trạm đảm bảo các thông tin giống nhau.
 • Nguyên nhân 2: Có thể do mạng Lan giữa máy chủ và máy trạm không thông nhau.
 • Cách kiểm tra: Từ máy trạm vào Start \ Run \ Nhập tên máy chủ "\\[Tên máy chủ]" hoặc địa chỉ IP của máy chủ .Nếu báo lỗi "Windows cannot access..." hoặc "The network path was not found" thì hai máy chưa thông mạng Lan với nhau.
 • Cách Khắc phục: Kiểm lại mạng Lan.
 • Nguyên nhân 3: Có thể do Windows Firewall tại máy chủ chặn không cho phép máy trạm truy cập
 • Cách khắc phục:
 • Cách 1: Trên máy chủ vào Start \ Control Panel \ Windows Firewall \ Turn Windows Firewall On or Off \ Chọn Off.
 • Cách 2: Trên máy chủ Vào Start \ Programs \ MISA SME.NET 2012 \ MISA SME.NET 2012 Tools \ Service Manager 2012. Kích chuổi phải vào Service Manager 2012 ở góc phải của màn hình Windows \ Chọn thiết lập hệ thống với Window Firewall.
 • Nguyên nhân 4: Có thể do phần mềm MISA bị phần mềm diệt Virus chặn.
 • Cách khắc phục:
 • Thiết lập để phần mềm diệt Virus không chặn (với mỗi phần mềm diệt Virus có các cách thiết lập khác nhau)
 • Nguyên nhân 5: Có thể do máy trạm và máy chủ không cùng Workgroup
 • Cách kiểm tra WorkGroup:
  • Với Win XP: Chuột phải vào My computer ở ngoài Desktop \ Chọn Properties \ Tại giao diện System Properties chọn Tab Computer Name \ Tích vào ô Change... (gần góc phải bên dưới giao diện) \ Xuất hiện giao diện Computer Name Changes \ Nhìn vào ô Workgroup (phía dưới giao diện)
  • Với Window 7: Chuột phải vào My computer ở ngoài Desktop \ Chọn Properties \ Xuất hiện giao diện Control Panel Home \ Nhìn sang phải ở gần giữa tích chọn Change settings \ Xuất hiện giao diện System Properties \ Tại Tab Computer Name \ Tích vào ô Change... (gần góc phải bên dưới giao diện) \ Xuất hiện giao diện Computer Name/Domain Changes \ Nhìn vào ô Workgroup (phía dưới giao diện).
 • Cách khắc phục: Sau khi kiểm tra thấy Workgroup ở 2 máy khác nhau thì sửa lại Workgroup ở 1 trong 2 máy khớp với máy còn lại \ Khởi động lại máy thay đổi Workgroup.
 • Nguyên nhân 6: Có thể do máy trạm bị lỗi.
 • Cách khắc phục: Cài lại MISA
 • Nguyên nhân 7: Có thể do máy trạm thiết lập IP tĩnh còn máy chủ thiết lập IP động (hoặc ngược lại)
 • Cách khắc phục: Thiết lập để máy trạm và máy chủ cùng thiết lập IP tĩnh hoặc cùng thiết lập IP động (có thể yêu cầu IT của khách hàng làm việc này)
 • Nguyên nhân 8: Có thể do Tên máy chủ trùng với tên của một máy nào đó trong mạng Lan.
 • Cách khắc phục: Đổi lại Tên máy chủ
 • Một số cách khắc phục khác chưa rõ nguyên nhân:
  • Trên máy chủ đổi lại giao thức mạng, nếu không đăng nhập được theo HTTP thì chuyển sang đăng nhập theo TCP và ngược lại.
  • Trên máy trạm tại Màn hình đăng nhập \ Nhấn Tùy chọn \ Tại ô [Tên máy chủ] nhập trực tiếp địa chỉ IP của máy chủ (cách xem đia chỉ IP của máy chủ xem tài liệu sau đây)
  • Trên máy chủ Vào Start \ Program \ Microsoft SQL server 2005 \ Cofiguration Tool \ SQL Server 2005 Configuration Manager \ Trong SQL Server 2005 Network Configuration chọn đến tên SQL (Ví dụ: Protocols for MISASME2012) \ Bên phải giao diện tại cột Protocol Name kích chuột phải tại TCP/IP chọn Enabled.
   Trân trọng,
_________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top