Hướng dẫn hạch toán và thanh toán tạm ứng trên phần mềm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Để hạch toán, thanh toán tạm ứng trên phần mềm anh/chị làm theo các bước sau đây:

1. Tạm ứng cho nhân viên

Tùy theo chi tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng để tạm ứng, anh/chị vào phân hệ tương ứng, thêm chứng từ chi tiền và hạch toán nợ 141 - có các TK liên quan ( VD: Có 331,111,112,...)
  • Nếu tạm ứng bằng tiền mặt, anh/chị vào phân hệ Quỹ\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
  • Nếu tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng, anh/chị vào phân hệ Ngân hàng\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)


2. Quyết toán tạm ứng, thanh toán tạm ứng và xử lý chênh lệch (nếu có)


  • Bước 1: Quyết toán, thanh toán tạm ứng, hạch toán nợ Tk liên quan (VD: Nợ 642) - có TK 141
    • TH 1: nhân viên mua vật tư hàng hóa (hoặc đơn vi muốn theo dõi theo mã dịch vụ, vật tư hàng hóa, nhà cung cấp), khi quyết toán tạm ứng, anh chị làm theo hướng dẫn tại đây
    • TH 2: thanh toán tạm ứng trường hợp nhân viên mua hàng hóa/dịch vụ mà không cần theo dõi theo mã hàng, nhà cung cấp anh chị xem hướng dẫn tại đây
  • Bước 2 (nếu có): Xử lý phần chênh lệch giữa tạm ứng và quyết toán tạm ứng - Xem hướng dẫn Tại đây .
Chúc anh/chị thành công.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

truonghaanh

New Member
mình rút tạm ứng ở tiểu mục 7799, nhưng khi thanh toán tạm ứng thì thanh toán vào tiểu mục khác. mình muốn hỏi trên phần mềm misa mình phải hạch toán như thế nào
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top