Hướng dẫn cài phần mềm trên máy chủ và trạm AMIS 2.0

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Bài viết gồm các mục:
A. Cài phần mềm trên máy chủ và kết nối dữ liệu từ máy chủ lên Cloud
B.Cài phần mềm trên máy trạm và kết nối dữ liệu lên máy chủ​

------------------------------------------------------------------
A. Cài phần mềm trên máy chủ

▶ Nếu cài phần mềm chỉ đóng vai trò là máy server ( máy chủ), không có vai trò nhập liệu trên phần mềm, thì xem video sau:

===> Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

▶ Nếu muốn cài bộ cài để nhập liệu trên phần mềm , thì xem thêm hướng dẫn cài máy trạm ở phần bên dưới ( phần B. Cài phần mềm trên máy trạm)

▶ Sau khi cài đặt xong, kết nối dữ liệu từ máy chủ lên Cloud , xem video hướng dẫn sau:

===> Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

B. Cài phần mềm trên máy trạm


▶ Để cài máy trạm, anh/chị xem hướng dẫn cài đặt theo video :===> Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây


▶ Để kết nối máy chủ và trạm làm việc, xem video hướng dẫn :


===> Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
---------------------------------------------------
Một số vấn đề liên quan:
- Tạo dữ liệu kế toán mới trên Cloud, xem tại đây
- Hướng dẫn xử lý một số lỗi xảy ra khi cài đặt, xem tại đây
- Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN ( áp dụng cho phân hệ trên web(ứng dụng Bán hàng, Bảng tin, AMIS.VN Mobile)), xem tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top