hỏi về biểu B02/BCTC và bảng cân đối số phát sinh năm 2021

gacon93

Member
xin chào misa!
Đơn vị mình là cơ quan nhà nước cấp tỉnh năm 2021, sử dụng misa mimosa 2022 R9 mình có làm báo cáo kết quả hoạt động (B02/BCTC) và bảng cân đối số phát sinh thì thấy rằng doanh thu từ NSNN cấp (mã số 01) trên báo cáo kết quả hoạt động B02/BCTC không bằng với tài khoản 511 của bảng cân đối số phát sinh, chênh lệch giữa tài khoản 511 trên bảng cân đối số phát sinh và doanh thu từ NSNN cấp (mã số 01) báo cáo kết quả hoạt động B01/BCTC là 3.270.000 đ. Tương tự như vậy chệnh lệnh giữa 611 trên bảng cân đối số phát sinh và chi phí hoạt động (mã số 06) báo cáo kết quả hoạt động B01/BCTC là 3.270.000 đ. Trong năm 2021, mình có phát sinh bút toán nộp trả lại tiền lương đã chi và khoản nộp trả này vẫn được tiếp tục sử dụng với bút toán như sau: Phiếu thu nộp phục hồi dự toán: N 1111 C 61111: 3.270.000 đ nghiệp vụ giảm chi - thực chi. Phiếu chi nộp trả ngân sách nhà nước N 5111 C 1111: 3.270.000 đ nghiệp vụ: Nộp phục hồi - Thực chi. Các bạn kiểm tra cho mình có phải việc hạch toán này làm cho tài khoản 511 và 611 trên bảng cân đối số phát sinh và doanh thu từ NSNN cấp (mã số 01), chi phí hoạt động (mã số 06) trên mẫu B02/BCTC chênh lệnh 3.270.000 đ không? và sự chênh lệnh này có hợp lý k?
 

Đính kèm

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị, chị chênh lệch này là đúng rồi ạ, không phải sai. Do các bút toán N511 và C611 là khoản giảm trừ doanh thu và chi phí nên báo cáo kết quả hoạt động B02 đã trừ khoản giảm trừ này rồi. Còn bảng cân đối số phát sinh bản chất là bảng cộng số phát sinh, nên cứ có phát sinh là cộng vào ạ. Nên nếu chị có các khoản giảm trừ doanh thu-chi phí, thì 2 báo cáo sẽ chênh lệch khoản này là đúng rồi, không sai đâu chị nhé.
 
Top