Hóa đơn theo thông tư 78 của Misa cơ quan thuế đã xác nhận cấp mã, nhưng trên hóa đơn không thể hiện

Quynhptn

New Member
Misa cho mình hỏi, công ty mình xuất hóa đơn theo thông tư 78 của Misa cơ quan thuế đã xác nhận cấp mã, tra trên hệ thống thấy nhưng trên hóa đơn không thể hiện vậy có hợp lệ không.
 
Top