Hóa đơn giảm trừ đối với chi phí trả trước

Chào các anh chị trong diễn đàn, em có một vấn đề này cần tư vấn rất mong nhận được hỗ trợ:
Doanh nghiệp bên em mua dịch vụ trong tháng 9, dịch vụ này sử dụng trong vòng 1 năm với trị giá 36 triệu, chi phí này đã được hạch toán và ghi nhận vào chi phí trả trước từ Tháng 9, phân bổ trong 12 kỳ tương đương giá trị phân bổ 3tr/1 kỳ , Đầu tháng 10 nhà cung cấp dịch vụ phát hiện ra đã xuất hóa đơn thừa cho bên em 1 dịch vụ mà bên em không sử dụng nên đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị là 1,8tr ( Như vậy tương đương với chi phí phân bổ chỉ còn 2.850k/ 1 kỳ). Trường hợp này cần hạch toán thế nào đối với hóa đơn giảm trừ khi nhận được, chi phí đã được phân bổ trong T9 là 3tr, ghi giảm chi phí trả trước trên phần mềm Misa và phân hệ CCDC/Chi phí trả trước thế nào?
Xin cảm ơn !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top