Ghi nhận doanh thu năm trước

Tháng 2/2021 em có xuất hóa đơn 1,1 tỷ ghi nhận doanh thu cho năm 2020.
Quý 1/2021 em kê khai thuế như thế nào?
Phần Doanh thu em hạch toán trên dữ liệu 2021 như thế nào?
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Ghi nhận bình thường ạ nợ 131 có 5111 phần doanh thu và nợ 131 có 33311 phần thuế gtgt ạ! kê khai hóa đơn đầu ra bình thường ạ!
 
Top