dùng phần mềm nhập 2 máy

- phần mềm MISA bên mình dùng chung mạng net. 2 người nhập dữ liệu lên 2 máy tính. mình muốn hỏi có thể tổng hợp lên 1 máy chủ không?
-

1. Trong cùng 1 giấy rút , có nhiều dòng liên quan đến 1 nội dung nhưng khác mã nội dung kinh tế( giả sử: Thanh toán chi phí liên quan đến nông thôn mới: gồm thanh toán băng rôn, thanh toán nước uống , khen thưởng cá nhân). Muốn tạo 1 dòng chung cho giấy rút làm thế nào
Rút tiền tổ chức HN nông thôn mới
- Rút tiền nước HN: 3.000.000
-Rút tiền market: 2.000.000
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
- phần mềm MISA bên mình dùng chung mạng net. 2 người nhập dữ liệu lên 2 máy tính. mình muốn hỏi có thể tổng hợp lên 1 máy chủ không?
-

1. Trong cùng 1 giấy rút , có nhiều dòng liên quan đến 1 nội dung nhưng khác mã nội dung kinh tế( giả sử: Thanh toán chi phí liên quan đến nông thôn mới: gồm thanh toán băng rôn, thanh toán nước uống , khen thưởng cá nhân). Muốn tạo 1 dòng chung cho giấy rút làm thế nào
Rút tiền tổ chức HN nông thôn mới
- Rút tiền nước HN: 3.000.000
-Rút tiền market: 2.000.000
- phần mềm MISA bên mình dùng chung mạng net. 2 người nhập dữ liệu lên 2 máy tính. mình muốn hỏi có thể tổng hợp lên 1 máy chủ không?
-

1. Trong cùng 1 giấy rút , có nhiều dòng liên quan đến 1 nội dung nhưng khác mã nội dung kinh tế( giả sử: Thanh toán chi phí liên quan đến nông thôn mới: gồm thanh toán băng rôn, thanh toán nước uống , khen thưởng cá nhân). Muốn tạo 1 dòng chung cho giấy rút làm thế nào
Rút tiền tổ chức HN nông thôn mới
- Rút tiền nước HN: 3.000.000
-Rút tiền market: 2.000.000
Thưa anh/chị
Muốn đồng bộ lên một máy thì đơn vị dùng cơ chế chủ trạm nhé, kết nối máy chủ và trạm để nhập liệu thì khi nhập máy trạm sẽ hiện lên máy chủ
nhưng với điều kiện 2 máy phải dùng chung mạng Lan nội bộ nhé
Còn nội dung thứ 2 a đang nói đến là PM bamboo hay mimosa ạ?
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
mình đang dùng misa bamboo 2019.
Thưa anh/chị
Vậy các dòng nội dung này đơn vị có chung tiểu mục không ạ, khi in giấy rút đơn vị muốn thể hiện 1 dòng tổng thể hiện chung cho các ND , còn trong chứng từ vẫn thể hiện chi tiết từng dòng nội dung hay sao ạ?
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
các dòng nội dung này tiểu mục khác nhau ạ, khi in giấy rút đơn vị muốn thể hiện 1 dòng tổng thể hiện chung cho các ND , còn trong chứng từ vẫn thể hiện chi tiết từng dòng nội dung
Thưa anh/chị
Vậy là khi in ra, đơn vị chỉ muốn thể hiện 1 dòng thể hiện1 dòng tổng tiền và nội dung chung thôi đúng không ạ? các nội dung có chung chương, loại khoản ,mục tiểu mục không? hay khác hết ạ?
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
em chụp mẫu giấy đấy chị.
Thưa anh/chị
Hiện tại nếu cùng chương , khoản loại mục tiểu mục thì có thể cộng gộp theo diễn giải chung, còn nếu khác thì hiện tại theo e biết giấy rút thì phải chi tiết theo MLNS thì KB mới cho rút

image_2019_11_04T03_29_03_757Z.png

Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
kBNN bên mình, không cộng gộp. mà giấy rút mã ngành khác nhau. đợt trước huyện mình tập huấn , đã hướng dẫn rồi mà mình ko ghi lại. bên cty có giúp mình dc ko?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
kBNN bên mình, không cộng gộp. mà giấy rút mã ngành khác nhau. đợt trước huyện mình tập huấn , đã hướng dẫn rồi mà mình ko ghi lại. bên cty có giúp mình dc ko?
Thưa anh/chị
vậy là đơn vị mình khi in giấy rút, muốn thể hiện như thế nào ạ, đơn vị có mẫu nhập trong chứng từ và mẫu muốn in ra không? Đơn vị chụp rõ ra giúp bên em ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top