Đồng bộ dữ liệu lên Cloud

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Anh/Chị cần xem nội dung nào thì tích vào dòng màu xanh của nội dung đó nhé

1. Khi nào cần thực hiện đồng bộ dữ liệu với Cloud và cách thao tác

2. Một số trường hợp xảy ra khi đồng bộ

2.1. Sau khi chứng từ kế toán, danh mục,... được lập, không thấy được đồng bộ lên Cloud
upload_2018-11-21_16-30-33.png


2.2. Khi đồng bộ không thành công và có thông báo ".... đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại"

2.3. Khi đồng bộ có thông báo: "Không có kết nối mạng, hoặc làm việc ở chế độ offline..."

2.4. Chứng từ có trạng thái Đang đồng bộ/Đồng bộ lỗi, chương trình hiển thị thông báo trên mục Đồng bộ/Ghi sổ

2.5. Đồng bộ không thành công, báo "chứng từ đã được sửa/bỏ ghi/xóa bởi người dùng khác", anh/chị thực hiện Tải chứng từ sau đó mở lại chứng từ đó ấn Nạp rồi đồng bộ lại xem nhé

3. Trên máy trạm thực hiện Bỏ ghi/Sửa/Xóa chứng từ chương trình cảnh báo "Dữ liệu đã bị thay đổi, vui lòng thực hiện đồng bộ dữ liệu với máy chủ MISA"
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
1. Khi nào cần thực hiện đồng bộ dữ liệu với Cloud và cách thao tác
1.1. Khi nào cần thực hiện đồng bộ dữ liệu với Cloud
Việc đồng bộ dữ liệu từ máy chủ offline dưới Desktop lên Cloud (hoặc từ Cloud xuống Desktop) sẽ được tự động thực hiện và thực hiện liên tục mỗi khi có bất kỳ sự thay đổi nào của dữ liệu trên máy chủ offline (hoặc trên Cloud). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dữ liệu sẽ không được tự động đồng bộ:
- Dữ liệu được nhập khi đang bị mất mạng Internet.
- Máy trạm đang làm việc mà máy chủ lại chuyển sang kết nối với dữ liệu kế toán khác trên Cloud.
- Máy chủ mất kết nối Internet nhưng vẫn tồn tại máy chủ khác đang làm việc online nên chương trình không tự động tải được chứng từ phát sinh về được.
Với các trường hợp trên, kế toán cần sử dụng chức năng Đồng bộ trên phần mềm để thực hiện đồng bộ lại dữ liệu.
1.2. Cách đồng bộ
upload_2018-11-21_16-42-32.png
 

Đính kèm

P

Phạm Thùy Nga

Guest
2. Một số trường hợp xảy ra khi đồng bộ

2.1. Sau khi chứng từ kế toán, danh mục,... được lập, không thấy được đồng bộ lên Cloud (như hình)

trong đó,
upload_2018-11-21_16-51-50.png

Trường hợp này có thể do 3 nguyên nhân, anh/chị xem các nguyên nhân và cách xử lý dưới đây nhé:

2.1.1. Nguyên nhân 1: Chứng từ được lập khi đang bị mất mạng Internet
=> Cách khắc phục: Anh/chị kiểm tra và kết nối lại Mạng Internet và thực hiện đồng bộ lại sau khi có lại mạng Internet

2.1.2. Nguyên nhân 2: Máy chủ thực hiện kết nối với dữ liệu kế toán khác trên Cloud, khi máy trạm đang làm việc

- Bước 1: Trên máy trạm, anh/chị vào xuất khẩu các dữ liệu vừa làm chưa đồng bộ ra file xml nhé (anh/chị tham khảo hướng dẫn Tại đây)
- Bước 2: Máy chủ thực hiện kết nối lại dữ liệu kế toán trùng với dữ liệu trên máy trạm, máy trạm mở lại dữ liệu
- Bước 3: Trên máy trạm, sau khi kết nối lại dữ liệu sẽ không có các dữ liệu nhập thêm (trong thời gian máy chủ kết nối sang dữ liệu khác) nữa, anh/chị tiến hành nhập khẩu lại dữ liệu đã xuất ra file xml ở bước 1 nhé (anh/chị tham khảo hướng dẫn nhập khẩu xml Tại đây)
Lưu ý, nếu trùng số chứng từ với dữ liệu đã kết nối thì sẽ không nhập khẩu được. Lúc này anh/chị vui lòng tự nhập lại dữ liệu nhé

2.1.3. Nguyên nhân 3: Anh/Chị đang ở chế độ làm việc offline: trên chứng từ được lập có chọn thông tin về danh mục (hoặc chứng từ khác) chưa tồn tại trên Cloud. Ví dụ: Khách hàng, Nhà cung cấp, TK Nợ, TK Có, Đơn đặt hàng,...
=> Cách khắc phục:

Bước 1: Trên máy chủ, chuyển sang làm chế độ online
upload_2018-11-21_16-55-39.png


- Bước 2:
+ Thực hiện đồng bộ danh mục (chứng từ khác) chưa tồn tại trên Cloud bằng cách sử dụng chức năng Đồng bộ
+ Sau đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ lại chứng từ bị lỗi (có thông tin lấy từ danh mục chưa tồn tại trên Cloud) tương tự như trên.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

Phạm Thùy Nga

Guest
2.2. Khi đồng bộ không thành công và có thông báo ".... đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại"
upload_2018-11-21_17-25-24.png


Nguyên nhân do nhiều máy cùng sử dụng dữ liệu và cùng thêm 1 mã danh mục (KH, NCC, VTHH,...) hoặc số chứng từ/hóa đơn bán hàng giống nhau thì phần mềm sẽ báo ".... đã tồn tại" với máy đồng bộ sau.
- Với danh mục: anh/chị Vào Tiện ích/Tải dữ liệu để tải dữ liệu về máy mình, sau đó kiểm tra xem đã tồn tại danh mục đó chưa để sửa lại cho đúng nhé, nếu đã có rồi thì không cần đồng bộ nữa ạ
- Với chứng từ: anh/chị xem thêm hướng dẫn Tại đây
 

Đính kèm

P

Phạm Thùy Nga

Guest
2.3. Khi đồng bộ có thông báo: "Không có kết nối mạng, hoặc làm việc ở chế độ offline..." (như các hình dưới đây)
upload_2018-11-21_17-30-49.png


Anh/Chị xử lý theo hướng dẫn sau (bước nào thành công rồi thì dừng lại không cần thực hiện bước tiếp theo nữa)

- Bước 1: Anh chị kiểm tra xem có mạng Internet không và kết nối lại mạng Internet, khi có mạng thì thực hiện đồng bộ lại
- Bước 2: Anh/Chị vào theo hướng dẫn sau Trên máy chủ và tích lại vào ô "Làm việc online" nhé (nếu đã tích rồi có thể bỏ tích và tích lại ==> sau đó đồng bộ lại dữ liệu

upload_2018-11-21_17-32-26.png

- Bước 3: Có thể do có máy nâng cấp nhưng chưa đồng bộ lại dữ liệu, anh/chị thoát phần mềm ra mở lại để kiểm tra nhé
 
P

Phạm Thùy Nga

Guest
3. Trên máy trạm thực hiện Bỏ ghi/Sửa/Xóa chứng từ chương trình cảnh báo "Dữ liệu đã bị thay đổi, vui lòng thực hiện đồng bộ dữ liệu với máy chủ MISA"
Nguyên nhân:
Có thể do máy chủ của kế toán bị mất kết nối internet, trong thời gian đó dữ liệu đã bị kế toán ở máy chủ khác sửa đổi và chưa được đồng bộ về.
Cách khắc phục:
Để xử lý vấn đề phần mềm báo "dữ liệu/chứng từ đã được ... bởi người dùng khác", anh/chị thực hiện lần lượt các cách sau đến khi thành công nhé:

- Cách 1: Tải dữ liệu (chứng từ đó)

- Cách 2: Ấn nút Nạp trên chứng từ sau đó thao tác tiếp

- Cách 3: Bảo trì dữ liệu (Lưu ý: chọn khoảng thời gian "Từ ngày", "Đến ngày" bảo trì chính là ngày hạch toán trên chứng từ)

* Nếu tất cả các cách trên đều không thành công, chị vui lòng gửi vấn đề này về email: support@misa.com.vn, hoặc sử dụng kênh forum.misa.com.vn để được hỗ trợ nhé
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top