Đăng ký giấy phép giáo dục

Mình đang giảng cho sinh viên. Hiện tại phiên bản 2022 có đăng ký giấy phép được không? Vì hiện tại bấm vào đăng ký giấy phép sử dụng nó cứ bắt mua ngay mà không có cho lựa chọn đến phần cập nhật giấy phép như trước! Mong các anh chị hỗ trợ!
 
Top