Chênh lệch giưa sổ cái và thuế vat

Hiện tại mình có điều chỉnh một hoá đơn của quý trước, do quý trước mình có một mặt hàng không tính vat vậy nên lần điều chỉnh số thuế đó bị lệch trên sổ cái, tức trong báo cáo thuế có nhưng vào tài khoản 333311 thì không có. Vậy mình phải làm bước hạch toán nào không
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
tức là h chị đang cần điều chỉnh như thế nào ạ? e chưa hiểu lắm ạ! chị đang làm như thế nào và đang lệch cụ thể như thế nào ạ?
 
tức là h chị đang cần điều chỉnh như thế nào ạ? e chưa hiểu lắm ạ! chị đang làm như thế nào và đang lệch cụ thể như thế nào ạ?
tháng 8/2020 c xuất một hoá đơn có 3 mặt hàng, trong đó có 1 mặt hàng chị thiếu số tiền vat 10%= 975,000đ.
Tháng 10 c xuất 1 tờ hoá đơn điều chỉnh số thuế 975,000 đ, và hoá đơn xuất không có bảng kê chỉ có hoá đơn , vậy nên khi chị lên tờ khai vat thì có hiện số thuế này nhưng pm báo chênh lệch giữa sổ cái và thuế.
C vào sổ cái kiểm tra thì không hiện số thuế này , Và khi vào bảng cân đối phát sinh c ấn vào 333311 cũng không có hiện số thuế này. => vậy nên khi c kết chuyển khấu trừ thuế thì số tiền 975,000 bị dư ra không khớp .
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ nếu xuất hóa đơn điều chỉnh thì chị đã hạch toán thuế 33311 chưa chị? Nếu chưa chị hạch toán thêm phần thuế chênh lệch ở bên chứng từ nghiệp vụ khác ạ!
 
Top