Câu hỏi về Misa

tung tung

Member
Mình thấy ảnh này ( file đính kèm trên diễn đàn Misa)
Quy định này theo văn bản pháp luật nào đấy ạ?
 

Đính kèm

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý Khách hàng
Anh/Chị có thể đính kèm link forum có câu trả lời này để MISA kiểm tra được không ạ
Trân trọng cám ơn!
 

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý Khách hàng
Theo Thông tư 200 về tài khoản 413 có hướng dẫn. Anh/Chị có thể tham khảo:
Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Kế toán kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại (theo số thuần sau khi bù trừ số phát sinh bên Nợ và bên Có của TK 4131) vào chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái), hoặc doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt động kinh doanh:
- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái).
- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính vào chi phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
- Công ty mình hạch toán có sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau=>Danh mục "hệ thống tài khoản" nên tạo mỗi loại tiền tệ một tài khoản chi tiết hay có thể theo dõi chung, hay Misa có phương án nào tối ưu, tiện dụng không?
Anh/Chị có thể theo dõi chung trên 1 tài khoản tất cả các loại tiền và khi xem xem báo cáo phần mềm sẽ có phần Chọn loại tiền để xem riêng chi tiết từng loại tiền nhé.
Để hạch toán đa tiền tệ. Anh/Chị vào Hệ thống\ Tuỳ chọn\ Tuỳ chọn chung\Tiền tệ\Có phát sinh liên quan đến ngoại tệ.
 
Top