CẦN GẤP - Hoạch toán mua TSCĐ như thế nào ?

Anna

New Member
Cả nhà cho mình hỏi xíu nhé !
Công ty mua xe ô tô về kinh doanh vận tải trong cuối T9, sang tháng 10 đem đi tân trang thêm 1 số hạng mục và đóng lệ phí trước bạ, đến khoảng đầu tháng 12 mới đưa vào kinh doanh, mình muốn gộp tất cả chi phí lệ phí trước bạ, chi phí làm lại xe vào TSCĐ 1 lần luôn, vậy phải hoạch toán bắt đầu từ khi mua xe đến khi đưa vào sử dụng như thế nào ?
Mọi người hướng dẫn giúp nhé.

Cảm ơn nhiều
 

VNA111

Active Member
Cả nhà cho mình hỏi xíu nhé !
Công ty mua xe ô tô về kinh doanh vận tải trong cuối T9, sang tháng 10 đem đi tân trang thêm 1 số hạng mục và đóng lệ phí trước bạ, đến khoảng đầu tháng 12 mới đưa vào kinh doanh, mình muốn gộp tất cả chi phí lệ phí trước bạ, chi phí làm lại xe vào TSCĐ 1 lần luôn, vậy phải hoạch toán bắt đầu từ khi mua xe đến khi đưa vào sử dụng như thế nào ?
Mọi người hướng dẫn giúp nhé.

Cảm ơn nhiều
Chào bạn,
Mình chưa dùng SME 2019 nhưng chắc giao diện không khác nhiều, theo mình thường làm SME 2017 thì hạch toán như sau:
1. Từ tháng 9 đến tháng 12 bạn hạch toán chi phí mua TSCĐ tập hợp nguyên giá
Bút toán
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 112,331
Dùng chứng từ nghiệp vụ khác, có hóa đơn tài chính khai thuế bình thường.
2. Khi đủ chứng từ (tháng 12) ghi tăng TSCĐ tại phân hệ Tài sản cố định để theo dõi khấu hao.
Lưu ý khi bạn ghi tăng, tại tab 4. Nguồn gốc hình thành bạn chọn chứng từ từ ngày ghi chép bút toán (tháng 9), tất cả các chi phí cần tập hợp cho nguyên giá có thể chọn từ đấy, nếu thấy không đủ thì cần kiểm tra lại các chứng từ đã hạch toán rồi mới ghi tăng là ổn.
Trân trọng
 
Top